Kongsberg, museum for gruvedriften på Kongsberg. Museet ble stiftet 1938, åpnet for publikum i 1945. Deler av museet ligger i Kongsberg Sølvverks gamle smeltehytte ved Lågen. Med illustrerende montasjer og modeller vises sølvverkets historie og den tekniske utvikling fra starten i 1623 til driften opphørte i 1958. Utstillingen omfatter også materiale fra Den Kgl. Mynt. Til museet hører de gamle gruver i Saggrenda som i sommertiden kan besøkes ved hjelp av gruvejernbanen. Gruvetoget går 2300 m inn i Kongens gruve, 342 m under overflaten. Utstillingene omfatter også samlinger etter Kongsberg Våpenfabrikk (1814–1987), et skimuseum og Bergseminaret (fra 2005).