Åndalsnes, Møre og Romsdal, museum for norsk tinde- og klatresport, åpnet 1987. Viser utviklingen i norsk klatresport; fra bondeguttene Hans Bjermeland og Kristen Hoels første bestigning av Romsdalshorn i 1828, dansken Carl Halls tur til samme topp 53 år senere og frem til i dag. Grunnlaget for utstillingene er Anders Randers Heens samlinger fra klatrerekspedisjoner i Romsdal og en rekke andre steder i verden.