Gisle Midttun, født i Kvinnherad, norsk museumsmann og kulturhistoriker, bror av Olav Midttun. Fra 1910 knyttet til Norsk Folkemuseum; konservator 1914, underbestyrer 1919. Han gjorde en verdifull innsats for museets utvikling, først og fremst ved studie-, oppmålings- og innsamlingsarbeid rundt i landet. Sine viktigste vitenskapelige arbeider om bygninger, folkekunst, klesdrakt, tradisjoner m.m. publiserte han i det store samlingsverket Norske bygder, som han var med på å redigere.