Signe Marie Stray Ryssdal
Signe Marie Stray Ryssdal, fylkesmann i Aust-Agder 1983-1994.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Etter innføringen av eneveldet i 1660 og avskaffelsen av den gamle lensordningen ble betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i årene 1662–1671. Stiftamtene ble avskaffet med virkning fra 1. januar 1919, og samtidig ble betegnelsen amt endret til fylke. Navnene i parentes er fylkesnavnet før 1919.

Fra 2020 er de nye fylkene ført opp. Betegnelsen 'fylkesmann' ble i 2020 vedtatt endret til 'statsforvalter' fra 2021, men embetet har samme innhold som tidligere.

I tabellen er det ført opp utnevnelsesår for embetsinnehaverne; tiltredelsesåret kan variere noe. Dette gjelder særlig der sittende stortingsrepresentanter blir utnevnt til statsforvaltere og tiltrer etter at stortingsperioden er over. Det blir da ofte konstituert statsforvaltere i mellomtiden; enkelte av disse har også fått plass i tabellen.

Østfold fylke (Smaalenenes amt)

Marcus Gjøe Rosenkrantz, portrettmaleri fra ca. 1800
Marcus Gjøe Rosenkrantz var amtmann i Smålenenes amt fra 1804 til 1810.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 3.0
Lars Korvald
Lars Korvald var fylkesmann i Østfold fra 1981 til 1986.
Av /Stortingsarkivet.

Østfold fylke ble opprettet i 1671 som Fredrikstad Amt med Smaalenene, deretter Smaalenenes amt; nedlagt i 2019, gjenopprettet 2024. Fra 2019 er det felles fylkesmann/statsforvalter for Oslo og Viken; fra 2024 er det felles statsforvalter i Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud

År Navn
1671–1673 Erik Banner
1673–1687 Hans Kaas
1687–1700 Ambrosius Charisius
1700–1703 Caspar Gottlob Moltke
1703–1741 Niels Werenskiold
1741–1743 Henning Johansen Frimann
1743–1767 Baltzer Sechmann Fleischer
1768–1781 Henrik Lachmann
1781–1789 Frederik Hauch
1789–1794 Johan Christian Hauch
1794–1804 Andreas Hofgaard
1804–1810 Marcus Gjøe Rosenkrantz
1810–1817 Mathias Otto Sommerhielm
1814–1830 Valentin Sibbern
1831–1846 Gregers Winther Wulfsberg
1847–1855 Christian Birch-Reichenwald
1855–1880 Carl Sibbern
1881–1890 Johan Lauritz Rasch
1891–1905 Ulrik Frederik Christian Arneberg
1905–1917 Hans Christian Albert Hansen
1918–1933 Eivind Olaf Bødtker
1933–1940 Ernst Andreas Johannesen
1940–1951 Lyder Døscher Bull
1951–1966 Karl Hess Larsen
1966–1981 Jakob Modalsli
1981–1986 Lars Korvald
1986–1998 Erling Norvik
1998–2003 Edvard Grimstad
2004–2015 Anne Enger Lahnstein
2015–2018 Trond Rønningen
Fra 2019 til 2024 var det felles fylkesmann/statsforvalter for Oslo og Viken; fra 2024 felles for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold

Akershus stiftamt

Ulrik Frederik Gyldenløve

Ulrik Frederik Gyldenløve var stiftamtmann i Akershus stiftamt fra 1664 til 1679.

Fotografi av høyesterettsadvokat Hans Christian Pedersen tatt i 1860
Hans Petersen var stiftamtmann i Akershus fra 1837 til 1839.

Stiftamtet ble opprettet i 1664; nedlagt i 1918. Fra 1843 het det Kristiania stiftamt.

År Navn
1664–1679 Ulrik Frederik Gyldenløve
1679–1681 Erik Banner
1682–1694 Just Justssøn Høeg
1694–1699 Christian Stockfleth
1699–1708 Frederik Gabel
1708–1710 Johan Vibe
1710–1731 Vilhelm de Tonsberg
1731–1735 Lorentz de Reichwein
1735–1737 Jacob Benzon
1737–1740 Peter Neve
1740–1750 Frederik Otto von Rappe
1750–1763 Jacob Benzon
1763–1772 Caspar Herman von Storm
1772–1773 Diderik Otto von Grambow
1773 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (ikke tiltrådt)
1774–1784 Albrecht Philip von Levetzau
1784–1789 Jørgen Erik Skeel
1789–1795 Frederik Moltke
1795–1802 Frederik Julius Kaas
1802–1809 Gebhard Moltke
1809–1810 Frederik Julius Kaas
1810–1812 Marcus Gjøe Rosenkrantz
1812–1813 Emanuel de Thygeson
1815–1822 Hans Hagerup Falbe
1822–1830 Valentin Sibbern
1831–1837 Niels Arntzen Sem
1837–1839 Hans Petersen
1840–1845 Frederik Riis
1846–1857 Niels Arntzen Sem
1857–1874 Karelius August Arntzen
1874–1880 August Christian Manthey
1880–1905 Niels Mathias Rye
1905–1917 Otto Albert Blehr

Nedlagt 1918; se videre under Akershus og Oslo.

Akershus og Oslo

Trygve Lie
Trygve Lie var fylkesmann i Akershus og Oslo fra 1955 til 1963.
Av /Stortingsarkivet.

Amtmenn og fylkesmenn for Akershus amt 1682–1763, 1810–1815 og 1855–2018, i tillegg for Kristiania/Oslo 1923–2018.

Fra 2019 til 2024 var det felles fylkesmann/statsforvalter for Oslo og Viken, fra 2024 felles fylkesmann/statsforvalter for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

År Navn
1682–1750 sammen med Akershus stiftamt
1750–1757 Christian Rudolph Philip Gersdorff
1757–1772 Caspar Herman von Storm
1763–1810 sammen med Akershus stiftamt
1810–1813 Eggert Christopher Knuth
1813–1815 Poul Christian Holst
1815–1842 sammen med Akershus stiftsamt
1842–1855 Erik Røring Møinichen
1855–1858 Christian Birch-Reichenwald
1859–1895 Johan Christian Collett
1895–1918 Ole Andreas Furu
1919–1930 Hroar Olsen
1930–1943 Ingolf Elster Christensen
1945–1955 Carl Platou
1955–1963 Trygve Lie
1964–1965 John Lyng
1965–1979 Petter Mørch Koren
1979–1989 Gunnar Alf Larsen
1989–1998 Kåre Willoch
1998–2011 Hans J. Røsjorde
2011– Valgerd Svarstad Haugland
Fra 2019 er det felles fylkesmann/statsforvalter for Oslo og Viken

Oslo fylke (til 1925 Kristiania)

Fylket ble opprettet i 1918.

År Navn
1918–1923 konstitueringer

Etter 1923, se Akershus og Oslo.

Oslo og Viken

Valgerd Svarstad Haugland
Valgerd Svarstad Haugland ble fylkesmann i Oslo og Akershus i 2011. Fra 2021 til 2024 var tittelen hennes statsforvalter i Oslo og Viken. Embetet hennes fortsatte også etter fylkesoppløsningen i 2024, men endret da navn til statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
Valgerd Svarstad Haugland
Av /NTB scanpix.

Viken fylke ble opprettet i 2020, oppløst i 2024. Oslo og Viken fikk felles fylkesmann/statsforvalter fra 2019. Fra 2024 heter embetet Statsforvalteren i

Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

År Navn
2011/2019– Valgerd Svarstad Haugland

Hedmark fylke (Hedemarkens amt)

Claus Bendeke
Claus Bendeke var amtmann i Hedemarkens amt fra 1804 til 1816.
Av .

Hedmark fylke (Hedemarkens amt) ble utskilt fra Oplandenes amt i 1781, før disse ble slått sammen igjen i 2020 som Innlandet fylke. Hamar bispedømme ble opprettet i 1864, og fra 1864 til 1918 hadde amtmannen også tittel stiftamtmann.

År Navn
1781–1789 Ditlef Pentz
1789–1802 Andreas Høyer
1802–1804 Emanuel de Thygeson
1804–1816 Claus Bendeke
1817–1821 Lauritz Weidemann
1821–1849 Frederik Heidmann
1849–1856 August Christian Manthey
1856–1890 Ludvig Kyhn
1890–1897 Oscar Mørch
1898–1915 Gregers Winther Wulfsberg Gram
1914–1916 Johannes Irgens (konstituert)
1916–1926 Thorvald Løchen
1926–1935 Knud Øyen
1935–1953 Knut Monsen Nordanger
1954–1966 Alf Birger Frydenberg
1966–1979 Erling Anger
1979–1981 Annfinn Lund
1981–1993 Odvar Nordli
1993–1996 Kjell Borgen
1997–2017 Sigbjørn Johnsen
2017–2019 Knut Storberget
Fra 2020 er Hedmark del av Innlandet fylke, se nedenfor

Oppland fylke

Christian Jensen
Christian Jensen var amtmann i Christians amt (Oppland) i årene 1859–1869.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC0 1.0
Knut Storberget
Knut Storberget ble i 2017 utnevnt til fylkesmann i Hedmark, og fra 2019 er han fylkesmann (fra 2021 kalt statsforvalter) i det sammenslåtte fylket Hedmark og Oppland; fra 2020 under navnet Innlandet.
Knut Storberget
Av .

I perioden 1757–1781 het det Oplandenes amt, fra 1781: Kristians amt.

Oppland fylke ble utskilt fra Akershus amt i 1757. Hedemarkens amt ble utskilt i 1781, før Oppland og Hedmark igjen ble slått sammen til Innlandet fylke fra 2020.

År Navn
1757–1759 Mathias Collett
1760–1768 Christian Petersen
1768–1781 Christian Frederik Holck
1781–1811 Christian Sommerfelt
1811–1821 Ole Hannibal Sommerfelt
1821–1851 Lauritz Weidemann
1852–1854 Hans Tostrup
1854–1859 Johan Christian Collett
1859–1869 Christian Jensen
1869–1878 Hans Thomas Meinich
1878–1900 Jan Greve Skjoldborg
1900–1908 Peter Theodor Holst
1908–1933 Sigurd Lambrechts
1933–1947 Alfred Ihlen
1947–1960 Hans J. Gabrielsen
1961–1976 Nils K. Handal
1976–1981 Thorstein Treholt
1981–2001 Knut Korsæth
2001–2014 Kristin Hille Valla
2014–2016 Christl Kvam
2016–2018 Sigurd Tremoen (konstituert)
Fra 2019 fikk Hedmark og Oppland felles fylkesmann, fra 2020 i det nyopprettede og sammenslåtte Innlandet fylke

Innlandet fylke

Fylket ble opprettet i 2020 da Hedmark og Oppland ble slått sammen.

År Navn
2019– Knut Storberget

Buskerud fylke (Buskeruds amt)

Herman Wedel Jarlsberg
Herman Wedel Jarlsberg var amtmann i Buskeruds amt fra 1806 til 1813.
Av /Olof Johan Södermark.
Ragnar Karl Viktor Christiansen
Ragnar Christiansen var fylkesmann i Buskerud fra 1979 til 1989.
Av /Stortingsarkivet.

Fylket ble opprettet i 1679 som Buskeruds amt, nedlagt i 2020, gjenopprettet i 2024. Buskerud var fra 2020 til 2024 del av Viken fylke.

År Navn
1679–1695 Mats de Tonsberg
1695–1719 Paul Glud
1719–1760 Just Must
1760–1788 Andreas Fieldsted
1788–1803 Herman Leopoldus Lange
1803–1806 Emanuel Ravn
1806–1813 Herman Wedel Jarlsberg
1814–1827 Johan Collett
1828–1831 Niels Arntzen Sem
1831–1857 Gustav Peter Blom
1858–1882 Paul Peter Vilhelm Breder
1882–1884 Thomas Cathinco Bang
1884–1890 Nils Vogt
1890–1902 Thomas Cathinco Bang
1902–1928 Theodor Chr. Stoud Platou
1929–1935 Thomas von Westen Angell
1935–1945 Jens Hundseid
1945–1950 Nils Nilsen Thune
1950–1962 Arnold Gerhard Dybsjord
1962–1977 Olaf Watnebryn
1977–1979 Gunnar Alf Larsen
1979–1989 Ragnar Christiansen
1989–1999 Leif Haraldseth
1999–2013 Kirsti Kolle Grøndahl
2013–2018 Helen Bjørnøy
Fra 2019 til 2024 var det felles fylkesmann/statsforvalter for Oslo og Viken, fra 2024 felles for Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vestfold fylke (Jarlsberg og Larviks amt)

Oscar Torp fotografert i 1951
Oscar Torp var fylkesmann i Vestfold fra 1948 til 1958.
Av /Norsk Folkemuseum.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Fylket ble opprettet i 1821 som Jarlsberg og Larviks amt (i perioden 1673–1821, mens Jarlsberg og Larvik var arvelige grevskaper, ble det tidvis utnevnt eller konstituert amtmenn), fra 2020 til 2024 slått sammen med Telemark.

År Navn
1821–1829 Georg Jacob Bull
1829–1833 Johan Henrik Rye
1833–1864 Ulrik Fr. Cappelen
1865–1882 Johan Christian Georg Hvoslef
1882–1902 Carl Johan Michelet
1902–1905 Thomas von Westen Engelhart
1905–1908 Ulrik Fr. Cappelen Krohn
1908–1924 Abraham Berge
1924–1938 Herman Meinich
1938–1948 Johannes Gerckens Bassøe
1948–1958 Oscar Torp
1958–1964 Gerhard Dahl
1964–1979 Olav Redvald Grove
1979–1987 Odd Vattekar
1988–2010 Mona Røkke
2010–2016 Erling Lae
2016–2019 Per Arne Olsen
Fra 2020 til 2024 slått sammen med Telemark

Telemark fylke (Bratsberg amt)

Preben von Ahnen
Preben von Ahnen var amtmann i Bratsberg fra 1669 til 1675.
Av .

Fylket ble opprettet i 1669 som Bratsberg amt, slått sammen med Vestfold i 2020, gjenopprettet i 2024.

År Navn
1669–1675 Preben von Ahnen
1675–1691 Niels Sørensen Adeler
1691–1711 Henrik Adeler
1711–1723 Jacob Lindberg
1723–1727 Michael Storm
1727–1731 Christian Berg
1731–1744 Henrik Esseman
1744–1764 Johan Frederik Brockenhuus von Løwenhielm
1764–1771 Frederik Georg Adeler
1771–1773 Peter Holm
1773–1781 Frederik Georg Adeler
1781–1788 Frederik Moltke
1788–1798 Jonas Ramus Petersen
1798–1800 Otto Joachim Moltke
1800–1803 Johan Henrik Selmer
1803–1813 Severin Løvenskiold
1813–1838 Frederik Wilhelm baron Wedel Jarlsberg
1839–1846 Carl Valentin Falsen
1846–1877 Jørgen Aall
1877–1880 Niels Mathias Rye
1881–1889 Ulrik Frederik Christian Arneberg
1889–1898 Otto Benjamin Andreas Aubert
1898–1902 Thomas von Westen Engelhart
1902–1910 Viggo Ullmann
1910–1932 Guthorm Hallager
1933–1938 Olaf Hegland
1939–1959 Kornelius Bergsvik
1959–1969 Tidemann Flåta Evensen
1969–1973 Leif Hjørnevik
1973–1976 Olav Haukvik
1976–1988 Oddvar Berrefjord
1988–1998 Kjell Bohlin
1998–2004 Solveig Sollie
2004–2005 Jørgen Kosmo (tiltrådte ikke)
2006–2018 Kari Nordheim-Larsen
Fra 2019 felles fylkesmann/statsforvalter for Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylke

Fylket ble opprettet i 2020 ved sammenslåing av Vestfold fylke og Telemark fylke, oppløst i 2024.

År Navn
2019–2022 Per Arne Olsen
2022–2024 Fred-Ivar Syrstad (konstituert)
2024– Trond Rønningen

Aust-Agder fylke (Nedenes amt)

Fylket ble opprettet i 1671 som Nedenes amt, før det ble slått sammen med Vest-Agder til Agder fylke i 2020.

År Navn
1671–1679 sammen med Kristiansand (Agdesiden) stiftamt
1680–1681 Jens (Toller) Rosenheim
1681–1691 Jørgen Müller
1691–1815 sammen med Kristiansand stiftamt
1815–1837 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1837–1848 Henrik Harboe
1849–1860 Iver Steen Thomle
1860–1863 Henrik Laurentius Helliesen
1863–1868 Niels Wisløff Rogstad
1868–1895 Niels Cornelius Bonnevie
1896–1906 Nikolai Prebensen
1906–1908 Sigurd Lambrechts
1908–1916 Sven Aarrestad
1917–1921 Hans Thomas Knudtzon
1921–1941 Jonas Pedersen
1945–1961 Nils Hjelmtveit
1961–1974 Henrik Svensen
1974–1983 Ebba Lodden
1983–1994 Signe Marie Stray Ryssdal
1994–2008 Hjalmar Inge Sunde
2008–2015 Øystein Djupedal
Fra 2015 fikk Aust- og Vest-Agder felles fylkesmann/statsforvalter, se nedenfor under Agder

Vest-Agder fylke (Lister og Mandals amt)

Fylket ble opprettet i 1671 som Lister og Mandals amt, og slått sammen med Aust-Agder til Agder fylke i 2020.

År Navn
1671–cirka 1675 Robert Hamilton
1677–cirka 1681 Jens (Toller) Rosenheim
1681–1683 Daniel Danielsen Knoff
1683–1685 Ludvig Rosenkrantz
1687–1692 Claus Røyem
1692–cirka 1699 Jørgen Hansen Burchart
1699–1711 Andreas Undall
1711–1718 Povel Juel
1718–1745 Vilhelm Reesen
1745–1768 Jens Stoud
1768–1771 Magnus Theiste
1771–1773 Frederik Georg Adeler
1773–1805 Peter Holm
1805–1810 Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen
1810–1814 Adam Ditlef Wedell Wedellsborg
1814–1815 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1815–1918 sammen med Kristiansand stiftamt
1907–1928 Daniel Bremer Juell Koren
1928–1948 Hagbart Lund
1948–1954 Alf Frydenberg
1954–1966 Lars Evensen
1966–1982 Bue Fjermeros
1982–9198 Oluf Skarpnes
1998–2015 Ann-Kristin Olsen
Fra 2015 fikk Aust- og Vest-Agder felles fylkesmann, se nedenfor under Agder

Agder fylke

Fylket ble opprettet i 2020; de to Agder-fylkene fikk felles fylkesmann/statsforvalter fra 2015.

År Navn
2015–2021 Stein Arve Ytterdahl
2021– Gina Elisabeth Lund

Kristiansand stiftamt (Agdesiden)

Stiftamtet ble opprettet i 1669, nedlagt i 1918.

År Navn
1669–1679 Ove Juul
1680–1685 Ludvig Rosenkrantz
1689–1694 Christian Stockfleth
1694–1700 Mats de Tonsberg
1700–1711 Christian Frederik Powisch
1711–1718 Henrik Adeler
1718–1728 Johan Sigismund Hassius Lillienpalm
1728–1730 Alexander Frederik Møsting
1730–1738 Johan Albrecht With
1738–1742 Carl Juel
1742–1746 Heinrich von Reuss
1746–1751 Joachim Hartvig Johan von Barner
1751–1766 Frederik Adeler
1767 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt
1767–1781 Hans Hagerup Gyldenpalm
1781–1788 Frederik Georg Adeler
1788–1789 Frederik Moltke
1789–1800 Hans Christoph Diderik Victor von Levetzow
1800–1804 Otto Joachim Moltke
1804–1810 Emanuel de Thygeson
1810–1812 Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen
1812–1836 Oluf Schouboe
1837–1846 Niels Arntzen Sem
1846–1852 Carl Valentin Falsen
1852–1859 Mathias Bille Kjørboe
1860–1871 Nils Vogt
1871–1881 Jacob Kræfting Bonnevie
1882–1889 Johan Christian Georg Hvoslef
1889–1906 Jacob Stang
1907–1918 Daniel Bremer Juell Koren

Rogaland fylke (Stavanger amt)

Fylket ble opprettet i 1671 som Stavanger amt.

År Navn
1671–1673 Henrik Below
1673–1683 Ludvig Rosenkrantz
1683–1687 Daniel Danielsen Knoff
1687–1700 Christian Frederik Powisch
1700–1710 Edvard Hammond
1710–1714 Ulrik Christian Mese
1714–1726 Hans Nobel d.y.
1726–1746 Bendix Christian Fine
1746–1761 Henrik Wilhelm Tillisch
1762–1768 Henrik Lachmann
1768–1772 Gunder Hammer
1772–1781 Wilhelm Mathias Skeel
1781–1785 Peter Frederik Ulrik Benzon
1785–1799 Frederik Otto Scheel
1799–1810 Ulrich Wilhelm Koren
1810–1812 Oluf Schouboe
1812–1814 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1814–1825 Wilhelm Frimann Krog
1825–1826 Jens Erichstrup
1826–1828 Peder Martinius Ottesen
1829–1833 Christian Ulrik Kastrup
1833–1853 Gunder Aas
1853–1863 Anton Theodor Harris
1864–1888 Vilhelm Herman Ludvig von Munthe af Morgenstierne
1889–1910 Carl Lauritz Mechelborg Oppen
1910–1932 Thorvald Andreas Larsen
1932–1958 John Norem
1959–1968 Paul Ingolf Ingebretsen
1968–1973 Gunnar Hellesen
1973–1981 Konrad B. Knutsen
1982–1991 Kristin Lønningdal
1991–2012 Tora Aasland
2013–2018 Magnhild Meltveit Kleppa
2018–2021 Lone Merethe Solheim (konstituert)
2021– Bent Høie (utnevnt i 2018)

Bergen stiftamt

Stiftamtet ble opprettet i 1669; nedlagt i 1918.

År Navn
cirka 1669 Johan Frederik von Marschalck
1679–1681 Hans Hansen Lilienskiold d.e.
1681–1699 Christian Gyldenløve
1699–1704 Christian Stockfleth
(1702) Christoffer Gabel
1704 Mats de Tonsberg
1704–1710 Vilhelm de Tonsberg
1710–1711 Edvard Hammond
1711–1728 Andreas Undall
1728–1732 Wilhelm August von der Osten
1732–1738 Ulrik Kaas
1738–1741 Christian Bagger
1741–1749 Christian Møinichen
1749–1766 Ulrik Frederik de Cicignon
1766–1768 Jørgen Erik Skeel
1768–1772 Christian Petersen
1772–1774 Albrecht Philip von Levetzau
1774–1789 Christian de Schouboe
1789–1802 Frederik Hauch
1802–1814 Johan Randulf Bull
1815–1825 Wilhelm Frimann Koren Christie
1825–1827 Christian Magnus Falsen
1829–1834 Georg Jacob Bull
1834–1852 Edvard Hagerup
1852–1859 Jens Schydtz
1859–1875 Paul Meyer Smit
1875–1884 Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1884–1907 Justin Gottfried Andreas Hoffmann
1907–1918 Hroar Olsen

Bergenhus amt

Bergenhus amt ble opprettet i 1681; delt i Søndre og Nordre Bergenhus amt i 1763 (se Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke).

År Navn
1681–1690 Laurids Lindenov
1691–1697 Hans Nielsen
1697–1702 Axel Rosenkrantz
1702–1728 sammen med Bergen stiftamt
1732–1738 Wilhelm August von der Osten
1738–1766 sammen med Bergen stiftamt

Hordaland fylke (Søndre Bergenhus amt)og Bergen

Søndre Bergenhus amt ble utskilt fra Bergenhus amt i 1766. Frem til 1831 var det sammen med Bergen stiftamt (se ovenfor). Navnet Hordaland fylke fra 1919. Bergen hadde egen amtmann/fylkesmann i perioden 1831–1972.

Fra 2020 er Hordaland slått sammen med Sogn og Fjordane til Vestland fylke.

År Navn
1766–1831 sammen med Bergen stiftamt
1829–1831 Georg Jacob Bull
1831–1834 Edvard Hagerup
1834–1850 Jens Schydtz
1850–1860 Nils Vogt
1860–1869 Hans Thomas Meinich
1869–1877 Niels Mathias Rye
1878–1897 Claus Nieuwejaar Worsøe
1898–1918 Hroar Olsen
1918–1929 Kristian Friis Petersen
1929–1933 Ernst Andreas Johannesen
1934–1949 Gjert Lindebrække
1949–1966 Mons Lid
1966–1984 Lars Leiro
1984–1998 Håkon O. Randal
1998–2010 Svein Alsaker
2010–2019 Lars Sponheim
Fra 2020 del av Vestland fylke

Bergen fylke

Fylket ble opprettet i 1831; nedlagt i 1972.

År Navn
1829–1834 Georg Jacob Bull
1834–1852 Edvard Hagerup
1852–1859 Jens Schydtz
1859–1875 Paul Meyer Smit
1875–1884 Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1884–1907 Justin Gottfried Andreas Hoffmann
1907–1972 sammen med Søndre Bergenhus/Hordaland (se Hordaland fylke)

Sogn og Fjordane fylke (Nordre Bergenhus amt)

Fylket ble utskilt fra Bergenhus amt i 1763, og slått sammen med Hordaland fylke i 2020.

År Navn
1763–1771 Joachim Knagenhielm
1771–1780 Marcus Theiste
1780–1781 Ditlef Pentz
1781–1788 Jonas Ramus Petersen
1788–1789 Niels Dorph Gunnerus
1789–1794 Peder Hersleb Harboe
1794–1802 Andreas Hiorth
1802–1811 Niels Vibe
1811 Hilmar Meincke Krohg
1811–1814 Herman Gerhard Treschow
1814–1822 Christian Magnus Falsen
1822–1831 Edvard Hagerup
1831–1832 Fredrik Riis
1833–1844 Christian Ulrik Kastrup
1844–1852 Hans Tostrup
1852–1860 Emil Aubert
1861–1869 John Collett Falsen
1870–1875 Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1875–1889 Carl Lauritz Mechelborg Oppen
1889–1902 Olaj Johan Olsen
1902–1910 John Utheim
1910–1930 Ingolf Elster Christensen
1930–1945 Hans Kristian Seip
1945–1971 Nikolai Schei
1971–1994 Ingvald Ulveseth
1994–2011 Oddvar J. Flæte
2011–2018 Anne Karin Hamre
Fra 2019 felles fylkesmann med Hordaland; fra 2020 Vestland fylke

Vestland fylke

Fylket opprettet i 2020 ved sammenslåing av Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke.

År Navn
2019–2022 Lars Sponheim
2022– Liv Signe Navarsete

Sunnmøre og Nordfjord amt

Amtet ble opprettet i 1675; nedlagt i 1678.

År Navn
1675–1678 Christian Lindenow

Romsdal og Nordmøre amt

Amtet ble opprettet i 1671; nedlagt i 1689.

År Navn
1671–1675 Christian Lindenow
1675–1677 Frederik von Offenberg
1678–1689 Jonas Lilienskiold

Møre og Romsdal fylke (Romsdals amt)

Møre og Romsdal fylke ble opprettet i 1689 som Romsdals amt.

År Navn
1689–1691 Jonas Lilienskiold
1691–1702 Iver von Ahnen
1702–1703 Hans Hansen Lillienskiold d.y.
1704–1715 Hans Nobel d.e.
1715–1729 Erik Must
1729–1730 Michael Worm
1730–1742 Christian Sørensen Solgaard
1742–1751 Christian Ulrik Tønder
1751–1760 Andreas Fieldsted
1760–1773 Niels Krog Collin
1773–1800 Even Hammer
1800–1811 Ole Hannibal Sommerfelt
1811–1840 Hilmar Meincke Krohg
1840–1853 Gudbrand Thesen
1853–1893 Nils Weyer Arveschoug
1893–1902 Ludvig Arnoldus Leth
1902–1906 Alexander L. Kielland
1906–1913 Birger Kildal
1914–1928 Oddmund Vik
1928–1952 Trygve Utheim
1952–1958 Olav Oksvik
1958–1966 Erling Anger
1966–1972 Erling Sandene
1972–1976 Kåre Ellingsgård
1977–2001 Alv Jakob Fostervoll
2001–2009 Ottar Befring
2009–2019 Lodve Solholm
2018 Harald Tom Nesvik (tiltrådte ikke)
2019~2021 Rigmor Brøste (konstituert)
2021– Else-May Norderhus

Trondhjem stiftamt

Stiftamtet ble opprettet i 1662; nedlagt i 1918.

År Navn
1662–1665 Claus von Ahlefeldt
1665–1674 Ove Bjelke
(1673) 1674–1687 Joachim Frederik Wind
1687–1700 Hans Kaas
1700–1722 Iver von Ahnen
1723–1726 Christian Reitzer
1726–1735 Jacob Benzon
1736–1744 Ulrik Christian von Nissen
1744–1747 Christian de Stockfleth d.y.
1747–1766 Frederik Rantzau
1766–1772 Diderik Otto von Grambow
1772 Georg Christian Oeder
1772–1783 Johan Vibe von der Osten
1783–1786 Wilhelm Frimann Koren
1786–1796 Thorkel Jonsen Fjeldsted
1796–1802 Gebhard Moltke
1802–1804 Frederik Adeler d.y.
1804–1918 sammen med Søndre Trondhjems amt

Trondhjems amt

Opprettet 1687; delt i 1804 i Søndre og Nordre Trondhjems amt (se Sør-Trøndelag fylke og Nord-Trøndelag fylke).

År Navn
1687–1804 sammen med Trondhjems stiftamt

Sør-Trøndelag fylke (Søndre Trondhjems amt)

Sør-Trøndelag fylke ble opprettet i 1804 som Søndre Trondhjems amt, og slått sammen med Nord-Trøndelag i 2018.

År Navn
1804–1810 Erik Must Angell
1810–1832 Frederik Christopher, greve Trampe
1832–1840 Fredrik Riis
1840–1857 Karelius August Arntzen
1857–1894 Carl Motzfeldt
1894–1907 Lars Otto Roll Grundt
1907–1921 Harald Bothner
1921–1940 Odd S. Klingenberg
1940–1947 Johan Cappelen
1948–1958 Ivar Skjånes
1958–1963 Thor Skrindo
1963–1974 Nils Lysø
1974–1986 Einar Hole Moxnes
1986–1992 Reidar Due
1993–2011 Kåre Gjønnes
2011–2015 Jørn Aksel Krog
2015–2017 Brit Skjelbred
Fra 2018 felles fylkesmann/statsforvalter i Trøndelag

Nord-Trøndelag fylke (Nordre Trondhjems amt)

Nord-Trøndelag fylke ble opprettet i 1804 som Nordre Trondhjems amt, og slått sammen med Sør-Trøndelag i 2018.

År Navn
1805–1815 Caspar Conrad Rafn
1815–1833 Christen Elster
1833–1857 Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe
1857–1866 Fredrik August Wessel-Berg
1867–1884 Carsten Smith
1884–1894 Lars Otto Roll Grundt
1894–1898 Anton Qvam
1898–1902 Halvor Bache Guldahl
1902–1916 Thorvald Løchen
1916–1927 Halvor Bache Guldahl
1927–1944 Haakon Five
1945–1959 Asbjørn Lindboe
1959–1964 Gustav Sjaastad
1964–1971 Ole Bae
1971–1979 Leif Granli
1979–1991 Ola Hansen Kveli
1991–2008 Inger Lise Gjørv
2008–2017 Inge Ryan
2017 Gerd Janne Kristoffersen (konstituert)
Fra 2018 slått sammen med Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke

Trøndelag fylke

Trøndelag fylke ble opprettet i 2018.

År Navn
2018– Frank Jenssen

Nordland fylke (Nordlands amt)

Nordland fylke ble opprettet i 1668 som Nordlands amt.

År Navn
1669–1686 Knud Gjedde
1686–1691 Christian Kruse
1691–1694 Peter Christoffersen Tønder
1694–1703 Christoffer Heidemann
1703–1704 Frederik Split
1704–1751 Ove Sørensen Schjelderup
(1743) 1751–1767 Hans Hagerup de Gyldenpalm
1767–1771 Peter Holm
1771–1789 Joachim Knagenhielm
1789–1811 Christian Torberg Hegge
1811–1815 Christen Elster
1815–1828 Johan Ernst Berg
1829–1833 Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe
1834–1847 Lars Bastian Ridder Stabell
1848–1853 Niels Weyer Arveschoug
1854–1858 Paul Peter Vilhelm Breder
1858–1867 Carsten Smith
1867–1878 Claus Niuewejaar Worsøe
1878–1889 Otto Benjamin Andreas Aubert
1890–1908 Rasmus Theisen
1908–1913 Anton Omholt
1913–1921 Jonas Pedersen
1922–1939 Olaf Amundsen
1940–1951 Karl Hess Larsen
1951–1966 Bue Fjermeros
1966–1983 Ole Aavatsmark
1983–1991 Odd With
1991–2007 Åshild Hauan
2007–2018 Hill-Marta Solberg
2019– Tom Cato Karlsen

Troms fylke (Tromsø amt)

Fylket ble opprettet i 1844 som Tromsø amt (utskilt fra Finmarkens amt), og slått sammen med Finnmark i 2020 til Troms og Finnmark fylke, oppløst i 2024.

År Navn
1844–1918 sammen med Tromsø stiftamt
1915–1920 Klaus Nord Hoel
1921–1928 Otto Backe
1928–1938 Johannes Gerckens Bassøe
1939–1940 Gunnar Bjørn Norbye
1946–1953 Arne Aas
1953–1976 Kristian E. Haug
1976–1991 Martin Buvik
1991–2000 Leif Arne Heløe
2001–2014 Svein Ludvigsen
2014–2017 Bård Magne Pedersen (kst.)
2014/2017–2019 Elisabeth Aspaker
Slått sammen med Finnmark i perioden 2020–2024 til Troms og Finnmark fylke

Tromsø stiftamt

Stiftamtet ble opprettet i 1844; nedlagt i 1918.

År Navn
1844–1853 Anton Theodor Harris
1854–1857 Carl Motzfeldt
1858–1869 Mathias Bonsach Krogh Nannestad
1869–1889 Christian Collett Kjerschow
1889–1914 Boye Strøm
1915–1918 Klaus Nord Hoel

Vardøhus amt

Amtet ble opprettet i 1668; nedlagt i 1684.

År Navn
1668/71–1680 Otte Bjelke
1680–1681 Knud Gjedde
1682–1684 Bergen magistrat

Finnmark fylke (Finmarkens amt)

Fylket ble opprettet i 1684 som Finmarkens amt, slått sammen med Troms i 2020 til Troms og Finnmark fylke, oppløst i 2024.

År Navn
1684–1701 Hans Hansen Lillienskiold d.y.
1701–1716 Erich Matssøn Lorch
1717–1718 Jacob a. Møinichen
1718–1721 Nicolas Friese (Friis)
1721–1729 Peter Siedelmann
1729–1738 Henrik Frimann
1738–1750 Rasmus Kieldsøn
1750 Peter Schnitler
1750–1757 Mathias Collett
1757–1768 Gunder Hammer
1768–1771 Eiler Hagerup
1772–1778 Thorkel Jonsen Fjeldsted
1778–1787 Christen Heiberg
1787–1800 Ole Hannibal Sommerfelt
1800–1806 Martin Andreas Unmack
1807–1811 Hilmar Meincke Krohg
1811–1813 Frederik Wilhelm baron Wedel Jarlsberg
1814–1828 Johan Caspar Krogh
1828–1829 Christian Ulrik Kastrup
1829–1833 Ulrik Fredrik Cappelen
1833–1843 Ole Edvard Buck
1844–1866 sammen med Tromsø stiftamt
1866–1874 Jens Holmboe
1874–1882 Johan Blackstad
1882–1885 Car Ingvart Theodor Rynning
1886–1889 Carl Adolf Langberg
1889–1894 Nikolai Prebensen
1896–1906 Truls J. Wiel Graff
1906–1912 Andreas Tostrup Urbye
1912–1921 Johan A. Rivertz
1922–1928 Hagbart Lund
1928–1948 Hans J. Gabrielsen
1948–1963 Peder Holt
1963–1974 Kolbjørn Varmann
1974–1989 Anders Aune
1989–1991 Ingrid Røstad Fløtten (konstituert)
1991–1998 Svein Alsaker
1998–2016 Gunnar Kjønnøy
2016–2018 Ingvild Aleksandersen (konstituert)
Fra 2019 har Troms og Finnmark felles fylkesmann

Troms og Finnmark fylke

Troms og Finnmark fylke ble opprettet i 2020, oppløst i 2024.

År Navn
2019– Elisabeth Vik Aspaker

Sysselmenn/Sysselmestere på Svalbard

År Navn
1925–1933 Johannes Gerckens Bassøe
1933–1935 Helge Ingstad
1935–1942 Wolmer Tycho Marlow
1945–1955 Håkon Balstad
1956–1960 Odd Birketvedt
1960–1963 Finn Backer Midbøe
1963–1967 Tollef Landsverk
1967–1970 Stephen Stephensen
1970–1974 Frederik Valdemar Nikolai Beichmann
1974–1977 Leif Thomas Eldring
1978–1982 Jan Grøndahl
1982–1985 Carl Alexander Wendt
1985–1991 Leif Thomas Eldring
1991–1995 Odd Blomdal
1995–1998 Ann-Kristin Olsen
1998–2001 Morten Ruud
2001–2005 Odd R. Olsen Ingerø
2005 Sven Ole Fagernæs (konstituert)
2005–2009 Per Sefland
2009–2015 Odd Rikhart Olsen Ingerø
2015–2021 Kjerstin Askholt
2021– Lars Fause

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg