Odd With, født i Nordkapp, norsk politiker (KrF), cand.jur.; bror av T. S. With. Finansrådmann i Rana 1963–82. Vararepresentant til Stortinget 1969–73, stortingsrepresentant for Nordland 1973–85, formann i sosialkomiteen 1977–81. Fylkesmann i Nordland 1983–91.