Paul Ingolf Ingebretsen, født i Stavanger, norsk embetsmann og politiker. Ligningssjef i Stavanger 1947, stortingsrepresentant (V) 1950–61. Fylkesmann i Rogaland 1959–68.