Johan Christian Collett, norsk embetsmann, sønn av Johan Collett og bror av Peter Jonas Collett. Amtmann i Kristians amt 1854, i Akershus amt 1859, gjorde seg her kjent som en dyktig administrator.