Jan Grøndahl, norsk embetsmann, cand.jur. Han var politimester i Sør-Varanger 1972–77, sysselmannSvalbard 1978–82 og politimester i Hamar 1982–98. Kst. sjef for Politiets overvålingstjeneste (POT) 1991–93.