Johan Henrik Rye, født i Bø i Telemark, norsk embetsmann og politiker, bror av O. Rye. Cand.jur. 1812, 1828 byfogd og sorenskriver i Larvik, 1831 amtmann i Jarlsberg og Larvik amt, 1833 assessor i Høyesterett, 1844–66 byskriver i Oslo. Stortingsrepresentant 1836–45, president på det overordentlige Storting 1836–37. Rye tok virksomt del under forberedelsen av formannskapslovene av 1837 og kriminalloven av 1842.