Kjerstin Askholt, norsk tjenestekvinne, cand.jur. Underdirektør Bredtveit fengsel 1990-91. Forhandlingskonsulent og advokatfullmektig Akademikernes Fellesorganisasjon 1991-93. Spesialkonsulent for Aust-Agder fylkeskommune 1993-96. Underdirektør i Justis- og politidepartementet 1996-99, avdelingsdirektør 1999-2002, kst. ekspedisjonssjef 2002-03, ekspedisjonssjef 2003-15. SysselmannSvalbard fra 2015.