Gunnar Alf Larsen, norsk politiker (A) og embetsmann, jerndreier. Formann i Oslo Arbeidersamfund 1954–55, i Oslo faglige samorganisasjon 1965–72, i Oslo Arbeiderparti 1974–76. Møtte som varamann på Stortinget 1951–65, valgt representant fra Oslo 1965–77. Formann i Forsvarskomiteen 1969–73, i Industrikomiteen 1973–75. Nestformann i partiets stortingsgruppe 1971–77. Fylkesmann i Buskerud 1977–79, i Oslo og Akershus 1979–89. Formann i styret for Årdal og Sunndal Verk 1975–81. Har utgitt Sluttspill (1990).