Olaf Fredrik Watnebryn, født i Drammen, norsk embetsmann og politiker (A). Industriarbeider til 1936, da han ble skatteoppkrever i Drammen; 1963–77 fylkesmann i Buskerud. Medlem av Drammen formannskap 1935–40 og fra 1945. Stortingsrepresentant for (byene i) Buskerud 1945–65, formann i Skog-, vassdrags- og industrikomiteen 1958–65.