Hjalmar Inge Sunde, norsk offiser. Oberst II i 1982 og sjef for Brigade 12, 1986; generalmajor og sjef for 6. divisjon, 1987; generalløytnant og øverstkommanderende i Sør-Norge, sjef for militærmisjonen i Brussel 1991–94. Fylkesmann i Aust-Agder 1994–2008.