Svein Alsaker, norsk jurist og politiker (KrF). Statsadvokat i Bergen og Hordaland 1975–81, byrettsdommer ved Bergen byrett 1981–91. Fylkesmann i Finnmark 1991–98; tiltrådte 1993. Fra 1998 fylkesmann i Hordaland. Vararepresentant til Stortinget 1977–85, møtte fast fra 1983. Stortingsrepresentant fra Hordaland 1985–93.