Oluf Skarpnes, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. Ansatt i Justisdepartementet 1963–82, ekspedisjonssjef fra 1980. Fylkesmann i Vest-Agder 1982–98.