Ole Severin Aavatsmark, født i Namsos, norsk embetsmann, cand.jur. Han ble fylkesfullmektig ved Nord-Trøndelag fylkesmannsembete 1946 og fylkeskontorsjef i Nordland 1953. Fylkesmann i Nordland 1967–83.