Inger Lise Gjørv, norsk politiker (A), cand.mag. Kulturkonsulent i Nord-Trøndelag fylke 1976–81. Medlem av Inderøy kommunestyre 1975–79. Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag 1977–93, varapresident i Stortinget 1988–91, odelstingspresident 1991–93. Fylkesmann i Nord-Trøndelag 1991–2008, tiltrådte 1993. Utg. Ord mot våpen (red., 1983).