Jørn Aksel Krog, norsk offentlig tjenestemann, siviløkonom. Ansatt i Fiskeridirektoratet 1975–77 og i Norges Fiskarlag 1977–83, fra 1979 som generalsekretær. 1983 direktør og 1985–89 adm.direktør i Feitsildfiskernes Salgslag. 1989–97 direktør for Norges Banks avdeling i Trondheim, 1997–99 direktør i rådgivningsfirmaet KPMG. 1999-2011 var Krog departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Jørn Aksel Krog var fylkesmann i Sør-Trøndelag fra 2011 til sin død i 2015.