Amt, stift (bispedømmer) og fogderier i Norge i 1750

Amt, stift (bispedømmer) og fogderier i Norge i 1750

AMT FOGDERIER
A Smaalenenes Amt 1 Ide og Marker
B Aggershus Amt 2 Rakkestad, Heggen og Frøland
C Ringerike, Hallingdal, Eger og Buskeruds Amt 3 Moss, Onsø, Tune og Vembe
D Jarlsbergs Grevskab 4 Agger og Follaug
E Laurvigs Grevskab 5 Nedre Romerige
F Bratsberg Amt 6 Øvre Romerige
G Nedenes Amt 7 Hedemarken
H Lister og Mandals Amt 8 Østerdalen, Solør og Oudalen
I Stavanger Amt 9 Gudbrandsdalen
J Bergenhus Amt (1763 delt i Søndre og Nordre Bergenhus Amt.) 10 Hadeland, Land, Toten og Valders
K Romsdals Amt 11 Hallingdal og Ringerige
L Trondhjems Amt 12 Buskerud, Eger, Lier, Røgen og Hurum
M Nordlands Amt 13 Nummedal og Sandsvær
N Vardøhus Amt (etter 1787 Finmarkens Amt) 14 Jarlsberg
15 Laurvig
16 Øvre Telemarken
17 Nedre Telemarken og Bamble
18 Nedenes
19 Raabygdelauget
20 Lister og Mandal
21 Jedderen og Dalerne
22 Ryfylke
23 Søndhord og Hardanger
24 Nordhord og Voss
25 Ytre og Indre Sogn
26 Sønd- og Nordfjord
27 Søndmør
28 Romsdal
29 Nordmør
30 Ørke- og Guldalen
31 Strinde og Selbo
32 Fosen
33 Stør- og Verdal
34 Inderøen
35 Nummedalen
36 Helgeland
37 Salten
38 Lofoten, Vesteraalen og Andenes
39 Senjen og Tromsøen
40 Finmarken

Lister og Mandals Amt

Amt var et embete eller embetsdistrikt som ble tatt i bruk i Danmark-Norge etter innføringen av eneveldet i 1660. Den geografiske avgrensningen av amtene ble formalisert gjennom et kongelig reskript av 1671 og avløste den tidligere inndelingen i len og syssel som betegnelse på de sivile forvaltningsområdene i Norge og Danmark. I 1671 ble det opprettet 12 amt. Senere økte tallet gjennom delinger og opprettelsen av to byamt (Oslo og Bergen), og i 1919 hadde Norge i alt 18 amt og i tillegg to byamt.

Faktaboks

Etymologi
tysk amt, ‘embete’, ‘offentlig kontor’

I Norge ble amt og amtmann erstattet med fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919. Fra 2021 er tittelen fylkesmann erstattet av den kjønnsnøytrale betegnelsen statsforvalter.

De norske amtene

Amtsnavn før 1919 Fylkesnavn etter 1919
Smaalenenes amt Østfold
Akershus amt Akershus
Hedemarkens amt Hedmark
Kristians amt Oppland
Buskeruds amt Buskerud
Jarlsberg og Larviks amt Vestfold
Bratsberg amt Telemark
Nedenes amt Aust-Agder
Lister og Mandals amt Vest-Agder
Stavanger amt Rogaland
Søndre Bergenhus amt1 Hordaland
Nordre Bergenhus amt Sogn og Fjordane
Romsdals amt Møre og Romsdal2
Søndre Trondhjems amt Sør-Trøndelag
Nordre Trondhjems amt Nord-Trøndelag
Nordlands amt Nordland
Tromsø amt Troms
Finmarkens amt3 Finnmark

1 Bergen hadde frem til 1972 status både som fylke og kommune

2I 1919–1935 hadde fylket navnet Møre

3Finmarkens amt het Vardøhus amt frem til 1787, da Tromsø og Senjen fogderier ble overført fra Nordland og det nye fylket fikk navnet Finmarkens amt. Dette ble 1866 delt i to, Tromsø amt og Finnmarkens amt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg