Logo
Logoen er den samme som før navneendringen fra sysselmann til sysselmester, men navnet på toppen er endret.
Logo
Av .
Kjerstin Askholt
Kjerstin Askholt var den siste med tittel sysselmann på Svalbard gjennom hele sin periode (2015-2021). Stillingstittelen til etterfølgeren Lars Fause ble endret til sysselmester etter en uke.
Av .
Lisens: CC BY NC 2.0
Helge Ingstad var sysselmannsfullmektig på Svalbard i 1933–1935
/Helge Ingstad i 1932.

Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmesteren er også politimester, notarius publicus og hjelpedommer ved underretten, og har dessuten andre offentlige funksjoner. Fram til 2021 var tittelen sysselmann.

Faktaboks

Etymologi
norrønt sýslumaðr
Også kjent som

Syslemann

Lars Fause er sysselmester på Svalbard. Han tiltrådte 24. juni 2021, mens tittelen ennå var sysselmann. Fra 1. juli 2021 ble stillingstittelen endret til sysselmester. Fause er dermed den første med denne tittelen. Ifølge politiloven av 4. august 1995 § 17 er sysselmannen (nå sysselmesteren) namsmyndighet for Svalbard.

Sysselmesteren er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men har flere oppgaver som ligger administrativt under andre departementer.

Sysselmesterens oppgaver

Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid, men sysselmesteren er også miljøvernmyndighet for Svalbard. Blant miljøvernavdelingens viktigste oppgaver er:

 • naturoppsyn og overvåking av miljøet
 • ivaretakelse av miljøhensyn i arealplanlegging, utbygging og næringsvirksomhet
 • forvaltning av verneområder
 • forvaltning av flora og fauna
 • forvaltning av friluftsliv, turisme og ferdsel i utmark
 • behandling av forurensningssaker og avfallshåndtering
 • oljevernberedskap
 • registrering, undersøkelser og informasjon knyttet til kulturminner
 • vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
 • kontroll av inn- og utførsel av kjæledyr
 • koordinering av veterinærtjeneste

Svalbard er et eget politidistrikt. Politiavdelingen har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

Sysselmesteren utfører en rekke andre tjenester som er underlagt ulike etater på fastlandet:

Ansatte

Sysselmesteretaten har vokst betraktelig de senere årene og spesielt siden midten av 1990-tallet i forbindelse med større og mer diverse aktivitet på øygruppen og innen forvaltningen. I 1980 var det 11 ansatte, i 2020 var det 50, og i 2021 var tallet redusert til 37 ansatte.

Transportmidler og budsjett

Fartøy
M/S Polarsyssel nord på Svalbard i 2016
Fartøy

Sysselmesteren rår over et stort utvalg av transportmidler som spenner fra biler, terrenggående beltevogner, småbåter, snøskutere til to redningshelikoptre og tjenestefartøyet M/S Polarsyssel som ble spesialbygget og overlevert i 2014. Fartøyet skal operere på Svalbard i ti måneder hvert år. Kostnaden for transporttjenestene ble satt til over 214 millioner kroner for 2020. Utgifter ellers til drift av etaten ble satt til snaue 72 millioner kroner for 2020.

Bolig og kontor

sysselmanns bygninger
Sysselmannsgården i rød og hvit foran med det grå administrasjonsbygget til høyre. Televerkets blå bygning i høyre kant og UNIS-bygget i bakgrunnen foran Adventfjorden
sysselmanns bygninger

Både bolig og kontor ligger på Skjæringa hvor den historiske Longyearbyen ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet.

Sysselmannsgården var tegnet av Eindride Slaatto og ble oppført av staten i 1949–1950 som bolig og kontor for sysselmannen. Den ligner en kongsgård fra eventyrene med sin L-formede rødmalte hovedbygning i to etasjer i tre med et hvitmalt treetasjes murtårn i enden mot fjorden. Inntil tårnet på den andre siden ligger den énetasjes laftede peisestuen. To små bygninger, fullmektigboligen og en stor port danner resten av det firkantede tunet.

Like ved boligen ligger dagens kontorkompleks/administrasjonsbygg. Det ble bygget ferdig i 1998 etter at kontorbygningen fra 1978 brant i 1995. Dagens bygg er tegnet av Jarmund/Vigsnæs arkitekter. Bygget ble utvidet i 2013–2014 for å huse en voksende stab med flere oppgaver.

Historisk tittel

I Norges middelalder var syslemannen kongens øverste embetsmann i et syssel, det vil si et forvaltningsdistrikt. Tittelen sysselmann ble igjen tatt i bruk ved loven om Svalbard av 17. juli 1925, som fortsatt gjelder i dag. I lovens § 5 er det fastslått at det på Svalbard skal være en sysselmann som oppnevnes av Kongen og har samme myndighet som en fylkesmann.

Tittelen sysselmann brukes også på Island og Færøyene, og svarer nærmest til den tidligere danske tittel herredsfogd (dommer og politimester i et herred).

Sysselmenn/sysselmester på Svalbard

Periode Person
1925–1933 Johannes Gerckens Bassøe
1933–1935 Helge Ingstad (fullmektig)
1935–1941 Wolmer Tycho Marlow
1945–1956 Håkon Balstad
1956–1960 Odd Birketvedt
1960–1963 Finn Backer Midbøe
1963–1967 Tollef Landsverk
1967–1970 Stephen Stephensen
1970–1974 Frederik V. N. Beichmann
1974–1978 Leif Eldring
1978–1982 Jan S. Grøndahl
1982–1986 Carl A. Wendt
1986–1991 Leif Eldring
1991–1995 Odd Blomdal
1995–1998 Ann-Kristin Olsen
1998–2001 Morten Ruud
2001–2005 Odd R. Olsen Ingerø
2005 Sven Ole Fagernæs (konstituert)
2005–2009 Per Sefland
2009–2015 Odd R. Olsen Ingerø
2015–2021 Kjerstin Askholt
2021– Lars Fause

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Arlov, Thor Bjørn: Den rette mann: Historien om Sysselmannen på Svalbard, 2011, isbn 9788251928274

Kommentarer (1)

skrev Lars Mæhlum

Bør ikke det historiske ombudet heller ha syslemann som oppslagsform? Det ser ut til å være det vanlige i historisk faglitteratur.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg