Ottar Befring, norsk politiker (A) og offentlig tjenestemann; offiser. Utdannet ved Krigsskolen, ansatt i Forsvaret 1959–78, da han overtok slektsgården i Jølster. Statssekretær i Landbruksdepartementet 1992–97. 1998–2001 landbruksdirektør i Møre og Romsdal. Fylkesmann i Møre og Romsdal 2001–09.