Odd Blomdal, norsk offentlig tjenestemann, offiser og cand.jur. Offiser i sjøforsvaret 1947–66, fra 1962 orlogskaptein. Høyskolelektor i offentlig rett ved Krigsskolen 1966–78, lagdommer Hålogaland lagmannsrett 1978–80, generaladvokat 1980–88. Lagdommer Eidsivating lagmannsrett 1988–91. SysselmannSvalbard 1991–95.