Zarja, russiskbygd amerikansk finansiert styrings- og lagringsseksjon på Den internasjonale romstasjon. Skutt opp 20. november 1998 som stasjonens første seksjon.