Den last f.eks. en bærerakett kan medføre utover det som er nødvendig for den rent tekniske gjennomføring av oppskytningen.