Mikrogravitasjon, innen romterminologien betegnelse på den tilstand av tilnærmet vektløshet som i praksis finnes om bord i satellitter og romfartøyer i lave jordbaner. I slike baner vil gassmolekyler fra jordatmosfæren, variasjoner i jordgravitasjonen og små egenbevegelser kunne gi g-belastninger på mikronivå. Mikrogravitasjon vil således være en mer korrekt betegnelse enn vektløshet, 0 g, som er en vanskelig oppnåelig idealtilstand.