NORAIS, av Norwegian AIS (Automatic Identification System), norsk AIS-enhet utviklet av Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt på oppdrag fra European Space Agency for bruk i prøveøyemed på Den internasjonale romstasjon. Ble aktivert i juni 2010, og mottok nesten 30 millioner AIS-signaler fra over 60 000 skip i løpet av fire måneder. Fra romstasjonens ca. 370 km høye bane dekker NORAIS et område med en diameter på ca. 4400 km.