Kjemi er læren om stoffer, hvordan de kan fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Som skole- og forskningsfag har kjemien tradisjoner fra slutten av 1700-tallet.

Faktaboks

Etymologi
fra khymeia, gresk ‘helle’

Uten kjemi hadde Jorda vært uforandra stein. Både geologi og biologi baserer seg på hvordan stoffer forandrer seg, og dette er kjemiske prosesser.

Stoffene ble opprinnelig funnet i naturen, men etter hvert er stadig flere blitt fremstilt kunstig. Per 2023 er det registrert 250 millioner organiske og uorganiske kjemiske forbindelser, og antallet øker med flere tusen per dag.

Opprinnelig foregikk alle kjemiske eksperimenter på makronivå, der man så på hvordan reaksjoner artet seg og hvordan kjemiske stoffer oppførte seg. Etter hvert som man forstod mer om hva som foregår på mikronivå, altså på molekyl- og atomnivå, har man tolket eksperimentene i et samspill mellom de to nivåene.

Kjemien har et eget språk, med egne symboler og notasjoner, som brukes for å beskrive sammenhenger og reaksjoner.

Inndeling av kjemifaget

Kjemikere observerer på makronivå, tolker resultatene på mikronivå og bruker et eget kjemispråk.
.

Faget ble tidlig delt i organisk kjemi og uorganisk kjemi. Senere har nye områder kommet til.

For kjemi som fag i skolen, se fellesfaget naturfag og programfaget kjemi.

Arbeidsmåten

Kjemi

Kjemi. Justus von Liebigs laboratorium i Giessen. Tegning av Wilhelm Trautschold, 1842. Liebig Museum, Giessen.

Av /KF-arkiv ※.

Arbeidsmåten i kjemi har forandret karakter siden midten av nittenhundretallet. Opprinnelig lærte man om nye stoffer ved å la dem reagere med andre stoffer. Man lærte med andre ord kjemi ved å drive med kjemi.

I dag bruker man i stedet forskjellige instrumenter med en innebygget datamaskin hvor målingene bearbeides. Med kromatografi kan stoffer i en blanding skilles fra hverandre og identifiseres. Med andre instrumenter kan man bestemme hvordan atomene i stoffene er bundet sammen (spektroskopi og diffraksjon).

Kjemisk reaksjon

I en kjemisk reaksjon blir det dannet nye forbindelser (produkter) som er forskjellige fra utgangsforbindelsene (reaktanter). Antall atomer før eller etter reaksjonen er det samme, men atomene er bundet forskjellig i reaktantene og produktene.

Når for eksempel karbon (C) brenner i luft, reagerer karbonet med oksygen (O2) i luften til karbondioksid (CO2), som har helt andre egenskaper enn utgangsstoffene.

Vi skriver den kjemiske reaksjonen i form av en reaksjonsligning:

C(s) + O2(g) → CO2(g)

(s) viser at karbon er et fast stoff (s står for engelsk solid) og (g) viser at oksygen og karbondioksid er gasser. Pilen leser vi som «reagerer og gir».

I tillegg til produktene frigjøres det energi i denne reaksjonen.

I en kjemisk reaksjon er det elektronene i det ytterste skallet som endres (se atom). En kjemiker rår vanligvis ikke over utstyr som kan endre atomkjernen. Å endre atomkjernen hører til kjernefysikk. Kjernekjemi er den del av kjemien hvor man studerer og bruker stoffer merket med radioaktive isotoper.

Ordet kjemi

Ordet kjemi kan komme fra det greske ordet for å helle (khymeia), som ble brukt av greske apotekere i Alexandria. Ordet ligner dessuten på det egyptiske ordet chem, 'svart', fra den svarte, fruktbare jorden ved Nilen. Araberne føyde til sin bestemte artikkel «al», som gjenfinnes i ordet alkymi.

Overført betydning

Uttrykket god kjemi brukes i dagligtale om det at folk trives sammen og går godt overens. Et alternativt uttrykk som også stammer fra teknikkens verden er å være på samme bølgelengde.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg