Serie sovjetiske/russiske bæreraketter, hvorav den mest anvendte, Sojus U, kan plassere 6855 kg i en 220 km høy bane med ekvatorvinkel 51,6°. Sojus U blir brukt til oppskytning av bl.a. Sojus og Progress romfartøyer. Første oppskytning var 28. november 1966. Sojus-bærerakettene er utviklet fra Koroljovs opprinnelige R-7.