Destillasjon, overføring av et stoff, oftest en væske, til damp som kondenseres. Destillasjon er en metode for å skille forskjellige stoffer i en blanding fra hverandre. Metoden bygger på at stoffene har forskjellige kokepunkter. Destillasjon atskiller seg fra inndampning ved at også den kondenserte damp, destillatet, er et av de verdifulle produktene. Første kjente anvendelse av destillasjon er greske sjøfolks fremstilling av ferskvann fra sjøvann. Væskeseparasjon ved destillasjon er basert på at dampen fra en kokende væskeblanding i de fleste tilfeller har en sammensetning som avviker fra væskens sammensetning, se damp–væske-likevekt. Unntaket fra dette er azeotrope blandinger, se azeotrop.

For temperaturømfintlige væsker brukes vanndampdestillasjon, vakuumdestillasjon eller molekylardestillasjon. Ved vanndampdestillasjon bobles overhetet vanndamp gjennom væsken slik at partialtrykket av det som fordamper er mye lavere enn totaltrykket over væskeblandingen. Ved vakuumdestillasjon senkes blandingens koketemperatur tilstrekkelig til at man unngår å skade produktene. Både vanndamp- og vakuumdestillasjon er i bruk for separasjon av fettsyrer av marin og vegetabilsk opprinnelse. Ved molekylardestillasjon er trykket så lavt at molekylenes frie veilengde er av samme størrelsesorden som avstanden mellom fordamper og kondensator, se kinetisk gassteori. Molekylardestillasjon brukes bl.a. for fremstilling av vitaminkonsentrat fra hailever-tran.

Nitrogen og oksygen separeres ved destillasjon av luft som er avkjølt slik at den er flytende (nitrogen koker ved –195,8 °C og oksygen ved –182,9 °C). Luftens argon gjenfinnes i destillatet (oksygenet) og kan separeres fra dette i etterfølgende destillasjon.

Ved destruerende tørrdestillasjon opphetes organisk stoff, f.eks. tre, uten lufttilgang. Det foregår da en spalting av materialet og avdestillering av flyktige bestanddeler. Resten er hovedsakelig karbon (trekull, koks).

Enkelte metaller har så lavt kokepunkt at de kan destilleres i apparatur av ildfast materiale. Således kan sink som har kokepunkt 907 °C, skilles fra bly og jern ved destillasjon.

Se også destillasjonskolonneog destillasjonsapparat.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.