Tiden mellom kryssing av en bestemt lengdegrad for satellitt eller romfartøy som går i jordbane med inklinasjon eller ekvatorvinkel mindre enn 90°. For en satellitt i en jordbane med inklinasjon eller ekvatorvinkel 90°, er omløpstiden definert som tiden mellom kryssing i samme retning av en bestemt breddegrad. Omløpstiden for en satellitt eller et romfartøy i lav jordbane (ca. 300–400 km) er omtrent 90 minutter.