Romvirksomhet

Romvirksomhet er all aktivitet fra planlegging og bygging, til operasjon og utnyttelse av vitenskapelige raketter, bæreraketter, satellitter, romsonder, bemannede romfartøyer og romstasjoner, herunder innsamling og bearbeidelse av vitenskapelige data. Aktiviteten i rommet kan deles i romforskning, bruk av nyttesatellitter, militær romvirksomhet og bemannet romfart. Hele artikkelen