Romvirksomhet er all aktivitet fra planlegging og bygging, til operasjon og utnyttelse av vitenskapelige raketter, bæreraketter, satellitter, romsonder, bemannede romfartøyer og romstasjoner, herunder innsamling og bearbeidelse av vitenskapelige data. Aktiviteten i rommet kan deles i romforskning, bruk av nyttesatellitter, militær romvirksomhet og bemannet romfart. Hele artikkelen