Manipulator, (til manipulere), instrument som tjener til å utvide rekkevidden av menneskets hånd. Brukes for å utføre håndens funksjoner i et utilgjengelig område (i vakuum, ved svært lave eller høye temperaturer m.m.), med stoffer som ikke må berøres av hånd (radioaktive stoffer, gifter) eller der håndens krefter ikke strekker til. En god manipulator skal ikke bare ha de nødvendige gripeegenskaper, men også gi operatøren følelsen av hvordan den arbeider slik at han ikke griper for sterkt eller for svakt. Den benyttes fortrinnsvis til å utføre operasjoner som ikke lar seg automatisere. I enkle manipulatorer overføres håndens bevegelse direkte ved hjelp av stenger og ledd. Mer kompliserte og større manipulatorer drives av motorer som styres av håndens bevegelse. Ved tilbakekobling oppnår man føling med bevegelsene, men kreftene som omsettes kan være av en helt annen størrelse enn hva hånden føler. De bygges bl.a. for å bevege tunge deler av kjernefysiske reaktorer.