Viktor Tsjernomyrdin, russisk politiker, statsminister 1992–98. Medlem av Sovjetunionens kommunistiske parti 1961–91, 1986–90 fullt medlem av partiets sentralkomité. Valgt inn i Sovjetunionens øverste sovjet 1984–89 og RSFSRs øverste sovjet 1985–90. Tsjernomyrdin hadde også bakgrunn fra den sovjetiske gassindustrien, bl.a. som gassminister 1985–89, og, etter at gassministeriet ble gjort om til et statlig foretak, som styreformann for Gazprom 1989–92. Russisk visestatsminister 1992, statsminister 1992–98. Var ansett som en sentrumsorientert kompromisskandidat. 1995 leder for partiet Vårt hjem – Russland, Boris Jeltsins nye støtteparti. Avsatt som statsminister våren 1998 og erstattet av Sergej Kirijenko. Da Kirijenko måtte gå i forbindelse med den økonomiske krisen i august samme år, forsøkte Jeltsin å gjeninnsette Tsjernomyrdin, men parlamentet nektet å gå med på dette. Valgt inn i Statsdumaen 1999. Ambassadør til Ukraina 2001–09, fra 2009 var han spesialrådgiver for president Dmitrij Medvedev.