Metan er en fargeløs, brennbar gass. Den er hovedbestanddel i sumpgass, gruvegass og såkalt tørr naturgass. Kjemisk formel for metan er CH4.

Metan er et alkan og det enkleste mettede hydrokarbonet. Det har smeltepunkt −182,6 °C og kokepunkt −161,4 °C.

Gassen er betydelig lettere enn luft, og har densitet 0,72 g/l ved en temperatur på 0 °C, og trykk på 1 atm. Blandinger av metan og luft kan være eksplosive.

Metan dannes i naturen ved bakteriell forråtnelse av organisk stoff, særlig cellulose, og finnes for eksempel i myrer og sumper. Pattedyrs tarmgass inneholder en betydelig andel metan. Metan er en hovedbestanddel i biogass som dannes i deponier for organisk avfall.

Metan finnes i hulrom i kull-leier, og gassen kommer ut ved bryting av kullene, derfor kan gruveluft bli eksplosiv.

Metan utvinnes i meget store mengder fra en rekke gass- og olje/gass-felter forskjellige steder i verden, se naturgass. Også i Nordsjøen er det betydelige forekomster av metan, særlig i norsk, britisk og nederlandsk sektor. Ekofisk-, Frigg- og Statfjordfeltene inneholder alle store mengder metan. Videre er det betydelige forekomster i feltene utenfor Midt- og Nord-Norge.

Viktigste anvendelse er til energiformål, som brensel og til bruk i gasskraftverk. I flere land går metan inn på det vanlige gassdistribusjonsnettet.

Metan er videre et meget viktig råstoff i petrokjemisk industri. Blant annet fremstilles syntesegass, som gir følgeprodukter som metanol, ammoniakk, kunstgjødsel, eddiksyre med flere. Andre metanbaserte produkter er carbon black og klorerte forbindelser som for eksempel metylklorid, kloroform og karbontetraklorid.

Det finnes også prosesser for fremstilling av proteiner fra metan.

Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft. Metan har ingen lukt eller smak, og gassen fortrenger oksygen i dårlig ventilerte rom, noe som betyr at oksygenmangel er en større risiko enn den lette narkotiske effekten som metangassen kan gi. Naturgass tilsettes derfor ofte luktestoffer for at lekkasjer skal bli lettere å oppdage.

Metan er en viktig klimagass, og utslipp av metan til atmosfæren bidrar til drivhuseffekten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.