metan
Molekylmodell av metan. Grå kuler står for karbonatomer. Hvite kuler står for hydrogenatomer. Strekene står for kjemiske bindinger.
metan
Lisens: CC BY SA 3.0

Metan er en fargeløs, brennbar gass. Den er hovedbestanddel i sumpgass, gruvegass og såkalt tørr naturgass. Den kjemisk formelen for metan er CH4.

Faktaboks

Uttale
metˈan

Egenskaper

Metan er et alkan og det enkleste mettede hydrokarbonet. Det har smeltepunkt på −182,6 grader celsius og kokepunkt på −161,4 grader.

Gassen er betydelig lettere enn luft, og har en densitet på 0,72 gram per liter ved en temperatur på 0 grader og trykk på 1 atmosfære. Blandinger av metan og luft kan være eksplosive.

Dannelse

Metan dannes i naturen ved bakteriell forråtnelse av organisk stoff, særlig cellulose, og finnes i for eksempel myrer og sumper. Pattedyrs tarmgass inneholder en betydelig andel metan. Metan er en hovedbestanddel i biogass som dannes i deponier for organisk avfall.

Metan finnes i hulrom i kull-leier, og gassen kommer ut ved bryting av kullene. Derfor kan gruveluft bli eksplosiv.

Utvinning

Metan utvinnes i meget store mengder fra en rekke gass- og olje/gass-felter forskjellige steder i verden, se naturgass. Også i Nordsjøen er det betydelige forekomster av metan, særlig i norsk, britisk og nederlandsk sektor. Ekofisk-, Frigg- og Statfjordfeltene inneholder alle store mengder metan. Videre er det betydelige forekomster i feltene utenfor Midt- og Nord-Norge.

Anvendelse

Metans viktigste anvendelse er til energiformål, som brensel og til bruk i gasskraftverk. I flere land går metan inn på det vanlige gassdistribusjonsnettet.

Metan er videre et meget viktig råstoff i petrokjemisk industri. Blant annet fremstilles syntesegass, som gir følgeprodukter som metanol, ammoniakk, kunstgjødsel, eddiksyre med flere. Andre metanbaserte produkter er carbon black og klorerte forbindelser som for eksempel metylklorid, kloroform og karbontetraklorid.

Det finnes også prosesser for fremstilling av proteiner fra metan.

Helsefare

Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft. Metan har ingen lukt eller smak. Den fortrenger oksygen i dårlig ventilerte rom, noe som betyr at oksygenmangel er en større risiko enn den lette narkotiske effekten som metangassen kan gi. Naturgass tilsettes derfor ofte luktestoffer for at lekkasjer skal bli lettere å oppdage.

Miljø

Metan er en viktig klimagass, og utslipp av metan til atmosfæren bidrar til drivhuseffekten.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg