CH4, fargeløs, brennbar gass. Hovedbestanddel i sumpgass, gruvegass og såkalt tørr naturgass.

Metan er det enkleste, mettede hydrokarbon. Det har smeltepunkt −182,6 °C og kokepunkt −161,4 °C. Gassen er betydelig lettere enn luft, og har densitet 0,72 g/l ved 0 °C, 1 atm. Blandinger av metan og luft kan være eksplosive.

Metan dannes i naturen ved bakteriell forråtnelse av organisk stoff, særlig cellulose, og finnes f.eks. i myrer og sumper. Pattedyrs tarmgass inneholder en betydelig andel metan. Metan er en hovedbestanddel i biogass som dannes i deponier for organisk avfall. Metan finnes i hulrom i kull-leier og gassen kommer ut ved bryting av kullene, derfor kan gruveluft bli eksplosiv.

Metan utvinnes i meget store mengder fra en rekke gass- og olje/gass-felter forskjellige steder i verden, se naturgass. Også i Nordsjøen er det betydelige forekomster av metan, særlig i norsk, britisk og nederlandsk sektor. Ekofisk-, Frigg- og Statfjordfeltene inneholder alle store mengder metan. Videre er det betydelige forekomster i feltene utenfor Midt- og Nord-Norge.

Viktigste anvendelse er til energiformål (brensel, gasskraftverk). I flere land går metan inn på det vanlige gassdistribusjonsnettet. Metan er videre et meget viktig råstoff i den petrokjemiske industri, se petrokjemi. Bl.a. fremstilles syntesegass, som gir følgeprodukter som metanol, ammoniakk, kunstgjødsel, eddiksyre m.fl. Andre metanbaserte produkter er carbon black og klorerte forbindelser som for eksempel metylklorid, kloroform og karbontetraklorid.

Det finnes også prosesser for fremstilling av proteiner fra metan. Ved et industrielt prosessanlegg for produksjon av proteiner på Tjeldbergodden, Aure i Møre og Romsdal, kommer råstoffet metan fra gassen som ilandføres fra feltene på Haltenbanken (se Norferm DA).

Metan er lite giftig, men kan medføre helsefare ved innånding i høy konsentrasjon og er eksplosiv i blanding med luft. Metan har ingen lukt eller smak, og fortrenger oksygen i dårlig ventilerte rom, slik at oksygenmangel er en større risiko enn den lette narkotiske effekt som metangassen kan gi. Naturgass tilsettes derfor ofte luktestoffer for at lekkasjer skal bli lettere å oppdage.

Metan er en viktig klimagass og utslipp av metan til atmosfæren bidrar til drivhuseffekten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.