Utenlandske språkforskere

Språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av språk. Språk kan studeres ut ifra mange forskjellige innfallsvinkler.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Klaus Johan Myrvoll

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 149 artikler: