Daniel Juslenius, finsk prest. Biskop fra 1734. Utgav 1745 den første større finske ordboken med 16 000 finske ord oversatt til latin og svensk. Ordboken er en av våre viktigste kilder til kjennskapet til eldre finsk.