Johan Ihre, svensk språkforsker. Professor i Uppsala fra 1737. Hans hovedverk, den etymologiske ordboken Glossarium suio-gothicum (2 bd., 1769), sammenlignet svenske ord med tilsvarende ord i andre germanske språk, og kan sees som en forløper for den sammenlignende språkforskning på 1800-tallet. Utgav også en ordbok over svenske dialekter (1766) og et arbeid om runene (1769).