John Rupert Firth, britisk språkforsker, grunnleggeren av den såkalte London-skolen innen språkvitenskapen. Firth arbeidet særlig med nyindiske språk, fonetikk med hovedvekt på prosodi og en funksjonell meningsanalyse av språk. Hovedverker er Speech (1930) og The Tongues of Men (1937).