André Martinet, fransk språkforsker. Professor i fonologi ved École des hautes études, Paris 1938, i sammenlignende språkforskning ved Columbia University, New York 1947, fra 1955 igjen i Paris ved Sorbonne og École des hautes études. Han utforsket germanske og romanske språk etter fonologiske metoder. Fra 1960-årene av beskjeftiget Martinet seg særlig med allmenn språkvitenskap med funksjonalisme som et grunnleggende element (A Functional View of Language, 1962; Elements of General Linguistics, 1964; Syntaxe générale, 1985).