Karl Axel Lichnowsky Kock, svensk språkforsker. Professor i nordiske språk i Göteborg 1890–93, ved Lunds Universitet 1907–16. Medlem av Svenska Akademien fra 1924. Kocks vitenskapelige produksjon omfattet urnordisk og særlig svensk lydhistorie. Særlig kjent er hans teorier om omlyd, brytning og aksenten. De fleste av hans arbeider ble offentliggjort i Arkiv för nordisk filologi, som han redigerte 1888–1928. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.