Émile Benveniste, fransk språkforsker. Professor ved Collège de France, Paris fra 1937. Foruten arbeider av sammenlignende indoeuropeisk karakter, særlig over iranske språk og armensk, utviklet han en teori om det indoeuropeiske grunnspråkets rotstruktur, som representerte en helt ny oppfatning av dette språkets system. Benveniste leverte også viktige bidrag til allmenn språkvitenskapelig teori.