August Engelbrekt Ahlqvist, finsk språkforsker og dikter. Professor ved universitetet i Helsinki 1863–88. Viet seg til den vitenskapelige utforskning og den praktiske videreutvikling av det finske språket. Samlet under mange forskningsferder et rikt språklig og folkloristisk materiale. Til hans verker hører Finsk poetikk fra språklig standpunkt (1863), De vestfinska språkens kulturord (1871), Det finske språkets oppbygning (1877) og Det karelske i Kalevala (1887). Som dikter skrev han under navnet A. Oksanen og regnes som grunnleggeren av finsk kunstlyrikk.