Jákup Dahl, færøysk teolog og forfatter. Teologisk embetseksamen fra universitetet i København 1905. Underviste ved lærer- og realskolen i Tórshavn 1908–12, men måtte slutte fordi han insisterte på å bruke færøysk i undervisningen. Prost på Færøyene 1918–44. Dahl gjorde en stor innsats for færøysk språk, særlig som bibeloversetter. Hans oversettelse av Det nye testamente fra gresk til færøysk ble utgitt 1937. Han oversatte en rekke skrifter til gudstjenstlig og annen kirkelig bruk og utgav lesebøker og en færøysk grammatikk. En samling prosatekster, Sólin og sóljan, ble utgitt 1948. Dahl skrev sanger og dikt som er blitt folkeeie på Færøyene.