Søren Egerod, dansk språkforsker og sinolog, kjent for sin forskning i sammenlignende øst- og sørøstasiatisk språkvitenskap, med bl.a. The Lungtu Dialect (1956) og Atayal-English Dictionary (1980). Han var en av Nordens fremste sinologer og utgav en rekke kinesiske skrifter i dansk språkdrakt, bl.a. i bøkene Sjælen og sommerfuglen (1955), Forstanden drager nordpå (1981), Mencius' samtaler og sentenser (1953).