Edward Lhuyd, walisisk språkforsker og naturforsker, en av forløperne for den sammenlignende språkvitenskap. Lhuyd, som fra 1690 var bestyrer av Ashmolean Museum, Oxford, utgav 1707 et stort verk, Archaeologia Britannica, hvor han på grunnlag av ordforrådet viser sammenhengen mellom de keltiske språk irsk, skotsk-gælisk, walisisk, kornisk og bretonsk og hevder disse språks sammenheng med romanske og germanske språk. Han var også en betydelig naturforsker som betraktes som den britiske paleontologis far.