Erik Moltke, dansk språkforsker, runolog. Medutgiver av Danmarks Runeindskrifter 1927–42; redaktør for Nationalmuseets publikasjon Danmarks Kirker fra 1937, hovedredaktør 1948–71. Utgav også Jon Skonvig og de andre runetegnere I–II (1956–58, dr.avh.), Runerne i Danmark og deres oprindelse (1976), sm.m. M. Mackesprang utgiver av Chr. A. Jensen: Danske adelige gravsten II (1953).