Lucien Tesnière, fransk språkforsker, slavist. Professor i Strasbourg 1932–37, i Montpellier fra 1937. Han er særlig kjent som en betydelig språkteoretiker som ytet grunnleggende bidrag til utviklingen av såkalt dependensgrammatikk (avhengighetsgrammatikk) og begrepet valens, som har fått stor betydning i nyere språkvitenskap (Éléments de syntaxe structurale, 1959).