Verner Hornemann Dahlerup, dansk språkforsker; brorsønn av V. Dahlerup. Professor i nordiske språk ved Københavns universitet 1911–26. Utgav bl.a. Det danske Sprogs historie (1896; ny utg. 1921) og grunnla Ordbog over det danske Sprog (bd. 1–28, 1919–56).