Jacob Hornemann Bredsdorff, dansk språkforsker og naturforsker. Som språkforsker var han påvirket av sin samtidige Rasmus Rask. I Prøve af en efter Udtalen indrettet dansk Retskrivning (1817) behandlet han språklydenes forming og betegnelse. Han anbefalte lydskrift i språkundervisning og gav prøver på det. I Om Aarsagerne til Sprogenes Forandringer (1821, ny utg. 1886 ved V. Thomsen) finnes for første gang nevnt at eldre b blir til p i germansk (en del av den germanske lydforskyvning, kalt Grimms lov etter Jacob Grimm). Han tok opp emner som ikke kom til sin rett før i 1870- og 1880-årenes lydlovdebatt under junggrammatikerne. Andre skrifter: Runeskriftens Oprindelse (1822), Om Sproget paa de danske Øer i Begyndelsen af det 12. Aarhundrede (1831); i 1933 kom Udvalgte Afhandlinger indenfor Sprogvidenskab og Runologi ved J. Glahder.