Zoltán Gombocz, ungarsk språkforsker. Fra 1921 professor i ungarsk språkvitenskap ved universitetet i Budapest. Foruten ungarsk språk omfattet hans forskning de finsk-ugriske og ural-altaiske språk, især deres etymologi og fonetikk, og beskrivende og historisk lydlære.